KDE PRÁVE ORDINUJEM?

Teraz neordinujem

Oznamy pre pacientov

OZNAM: 31. 07. 2018 - 3. 08. 2018 - Zastupuje MUDr.Dolánová Ružena v DA Sládkovičovo a v DA Veľký Biel., OZNAM: 5. 08. 2018 - 23. 08. 2018 - Zastupuje MUDr.Záhončíková Ružena v DA Mostová,

MUDr. Jozef Valkár – lekár

je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 ako neštátny lekár aj v detskej ambulancii Kráľová pri Senci. V roku 2005 získal atestáciu 2. stupňa v odbore dorastové lekárstvo s možnosťou poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti do 28 roku veku.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

odbor detské lekárstvo

Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

pediatria – deti do 18 rokov

Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

lekárstvo – do 28 rokov

Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

- 01.08. 2014

Ordinačné hodiny

Kráľová pri Senci
Pondelok 07:30 - 11:00
Utorok 07:30 - 10:00
10:00 - 11:30 - Poradňa
Streda 14:00 - 16:00 *Prvú stredu v mesiaci sa neordinuje
Štvrtok 07:30 - 10:00
10:00 - 11:30 - Poradňa
Piatok 14:00 - 16:00
Jelka, zdravotné stredisko
Pondelok 13:00 - 17:00
Utorok 13:00 - 15:00
15:00 - 17:00 - Poradňa
Streda 07:30 - 12:00
Štvrtok 13:00 - 16:00
Piatok 07:30 - 12:00

Pre nových pacientov

Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
kartičkou poistenca.

— Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

— Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

— Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union
Dôvera