Kde práve ordinujem?

Teraz neordinujem

Informácie pre pacientov

OZNAM: - Doporučujem pacientom, aby si vyžiadali termín na vyšetrenie vopred najlepšie na e-mailovej adrese.Predpis liekov žiadajte na emailovej adrese,po predpísaní Vám pošlem odpoveď -recept je odoslaný.Časté telefonovanie počas ordinácie vyrušuje pri vyšetrovaní.Ďakujem.

MUDr. Jozef Valkár – lekár

je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore detské lekárstvo. Po ukončení štúdií získaval cenné skúsenosti na detských oddeleniach NSP Handlová, NSP Skalica a NSP Galanta. V rámci tohto obdobia absolvoval atestáciu 1. stupňa v odbore pediatria. Od roku 1984 pracuje nepretržite v detskej ambulancii Jelka a od roku 1995 ako neštátny lekár aj v detskej ambulancii Kráľová pri Senci. V roku 2005 získal atestáciu 2. stupňa v odbore dorastové lekárstvo s možnosťou poskytovania liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti do 28 roku veku.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

odbor detské lekárstvo

Absolvovaná atestácia 1. stupňa v odbore

pediatria – deti do 18 rokov

Absolvovaná atestácia 2. stupňa dorastové

lekárstvo – do 28 rokov

Zmena právnej formy ambulancie na VALSON s.r.o.

- 01.08. 2014

Ordinačné hodiny

Veľké Úľany, zdravotné stredisko
Pondelok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 12:00 – chorí pacienti
Utorok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 10:00 – chorí pacienti
10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
Streda 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:00 – 10:00 – chorí pacienti
10:00 - 12:00 – poradňa pre objednané deti
Piatok 12:00 - 15:00
Jelka, zdravotné stredisko
Pondelok 13:00 – 16:00 – chorí pacienti
Utorok 13:00 - 15:00 – chorí pacienti
15:00 - 17:00 – poradňa pre objednané deti
Streda 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:30 – 11:00 – chorí pacienti
Štvrtok 13:00 - 16:00 – chorí pacienti
Piatok 07:30 - 08:00 – odbery krvi
08:30 – 11:00 – chorí pacienti

Pre nových pacientov

Navštívte ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast
VALSON s.r.o. kedykoľvek počas ordinačných hodín s platnou
kartičkou poistenca.

— Lekárska starostlivosť pre deti a dorast od 0 do 28 rokov

— Vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

— Zariadime prenos Vašej zdravotnej dokumentácie

Registrovaným pacientom ambulancie VALSON s.r.o. sa stávate od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s ambulanciou VALSON s.r.o. za podmienky, že Váš predchádzajúci lekár k tomuto dátumu doručí Vašu zdravotnú dokumentáciu ambulancii VALSON s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union
Dôvera